Varför Nano trygghetslarm?

MiniFinder Nano representerar den nya generationens trygghetslarm i klockformat. Detta GPS larm bygger på MLPC™-algoritmen, MiniFinder Low Power Consumption, och består av flera unika egenskaper som förbättrar personlarmets energiförbrukning. Den världsledande GPS-tekniken erbjuder flera innovativa trygghetslösningar som enkelt kan anpassas efter användarens behov.

Personlarm som passar alla

Vill du effektivisera arbetet inom vård och omsorg, öka säkerheten för din personal, eller öka din egen, ditt barns och anhörigas trygghet? Vårt personlarm MiniFinder Nano tillsammans med spårnings- och larmsystemet MiniFinder GO är ett välkommet hjälpmedel som underlättar tillvaron för alla.

Praktisk design

Detta trygghetslarm är utformat som ett armband och tillverkat i ett slitstarkt samt mjukt silikonmaterial. Bär detta personlarm som en klocka, eller plocka den ur sitt hölje och bär i ett hänge runt halsen. Ladda ditt personlarm enkelt via den medföljande kabeln mot enhetens magnetiska laddkontakt. Batteritiden är på ca 120 timmar i standbyläge och ca 24 timmar under aktiv användning.

Trygghetslarm med smart fallsensor

MiniFinder Nano trygghetslarm är utrustad med flera smarta larmfunktioner. Ditt personlarm varnar om pulsen över- eller underskrider förinställda gränsvärden, samt sänder fallarm om användaren faller och inte kan larma själv. På så sätt kan du enkelt övervaka användarens fysiska tillstånd och få varningar vid oförutsedda krissituationer.

Personlarm med panikknapp och samtalsfunktion

MiniFinder Nano trygghetslarm är försedd med en tydlig panikknapp som möjliggör snabb kontakt med förinställda telefonnummer om en särskild situation skulle uppstå. Personlarmet är dessutom utrustat med samtalsfunktion som gör att larmmottagaren och bäraren av GPS larmet kan föra tvåvägskommunikation. För extra trygghet kan personlarmet kopplas direkt till larmcentral.

Personlarm med positionering när du behöver det

MiniFinder Nano erbjuder ett effektivt personlarm oavsett var användaren befinner sig. Ditt Trygghetslarm förser förvalda mottagare med enhetens positionering i realtid och lagrar alla positioner i ett år. GPS larmet har eSIM samt Bluetooth- och WiFi-chip, vilket möjliggör lokalisering både inom- och utomhus. Dessutom fungerar den i alla länder där det finns GSM/GPRS-täckning.

Varför Nano trygghetslarm?

MiniFinder Nano representerar den nya generationens trygghetslarm i klockformat. Detta GPS larm bygger på MLPC™-algoritmen, MiniFinder Low Power Consumption, och består av flera unika egenskaper som förbättrar personlarmets energiförbrukning. Den världsledande GPS-tekniken erbjuder flera innovativa trygghetslösningar som enkelt kan anpassas efter användarens behov.

Personlarm som passar alla

Vill du effektivisera arbetet inom vård och omsorg, öka säkerheten för din personal, eller öka din egen, ditt barns och anhörigas trygghet? Vårt personlarm MiniFinder Nano tillsammans med spårnings- och larmsystemet MiniFinder GO är ett välkommet hjälpmedel som underlättar tillvaron för alla.

Praktisk design

Detta trygghetslarm är utformat som ett armband och tillverkat i ett slitstarkt samt mjukt silikonmaterial. Bär detta personlarm som en klocka, eller plocka den ur sitt hölje och bär i ett hänge runt halsen. Ladda ditt personlarm enkelt via den medföljande kabeln mot enhetens magnetiska laddkontakt. Batteritiden är på ca 120 timmar i standbyläge och ca 24 timmar under aktiv användning.

Trygghetslarm med smart fallsensor

MiniFinder Nano trygghetslarm är utrustad med flera smarta larmfunktioner. Ditt personlarm varnar om pulsen över- eller underskrider förinställda gränsvärden, samt sänder fallarm om användaren faller och inte kan larma själv. På så sätt kan du enkelt övervaka användarens fysiska tillstånd och få varningar vid oförutsedda krissituationer.

Personlarm med panikknapp och samtalsfunktion

MiniFinder Nano trygghetslarm är försedd med en tydlig panikknapp som möjliggör snabb kontakt med förinställda telefonnummer om en särskild situation skulle uppstå. Personlarmet är dessutom utrustat med samtalsfunktion som gör att larmmottagaren och bäraren av GPS larmet kan föra tvåvägskommunikation. För extra trygghet kan personlarmet kopplas direkt till larmcentral.

Personlarm med positionering när du behöver det

MiniFinder Nano erbjuder ett effektivt personlarm oavsett var användaren befinner sig. Ditt Trygghetslarm förser förvalda mottagare med enhetens positionering i realtid och lagrar alla positioner i ett år. GPS larmet har eSIM samt Bluetooth- och WiFi-chip, vilket möjliggör lokalisering både inom- och utomhus. Dessutom fungerar den i alla länder där det finns GSM/GPRS-täckning.