Bevakning för företag

För företag av olika former har vi olika grundkoncept av bemanningsverksamhet samt larmteknik som man gärna får bekanta sig med. Vi har en jourverksamhet som kör 24/7/365 och en hel del bemannad personal på olika uppdrag runtom på Åland 24/7.

Vare sig det rör sig om snattare i er butik, vandalisering av en lokal eller rentav förebyggandet av säkerhet på er arbetsplats kombinerar vi tekniken och tjänsterna för att lösa problemen.

En väktare kan med manuell rondering erbjuda tillsyn över egendom natt som dag.

På dagen är det främst frågan om butikskontroller där väktaren besöker butiken i syfte att förebygga bl.a. snatteri.

På natten ser väktaren över er lokal och andra tillgångar ni eventuellt förvarar på utsidan. Väktaren meddelar om problem, skadegörelse eller brott som skett på plats och tar till de åtgärder som krävs för att klargöra en eventuell situation.

Även med denna tjänst tar vi del av kundens behov och anpassar tillsynen efter dem.

Låsöppning

Vi erbjuder låsöppningstjänster åt husbolag, tjänsten är väldigt enkel, vi sköter om låsöppningar åt hyregästerna i fastigheten. Vi fakturerar hyresgästerna själva så inte ens det behöver man bry sig om. Tjänsten snurrar dygnet runt om så önskas och vår responstid är god.

Störningsjour

Som tilläggstjänst finns även en störningsjour att få. Hyresgästerna har rätt att ringa oss dygnet runt om de upplever att t.ex. grannarna spelar hög musik sent på kvällen. För varje utryck får man en objektiv rapport skriven av väktaren på vad som hänt om det uppstått problem.

Fastighetsjour

Hyresgästerna har rätt att ringa oss om något gått sönder utanför “kontorstider”, väktarna är inte reparatörer eller VVS montörer men vi kan göra en bedömning av situationen och i samarbete med fastighetsägarna göra upp rutiner om vi t.ex. får fullmakt att ringa in VVS bolag vid vattenläckage.

Håller ni på att ordna ett större evenemang eller allmän tillställning?

Vid större sammankomster kan det förutsättas ordningsvakter. Alandia Security har flertalet utbildade ordningsvakter med flera års erfarenhet att tillgå. Vi kan även fungera som förman eller säkerhetsplanerare för ert evenemang. Vi hjälper även er att ansöka om lov för allmänna tillställningar.

Vi på Alandia Security erbjuder trygghetslarm för privatpersoner, kommuner och äldreboenden. Med ditt trygghetslarm kan du larma dygnet runt vart du än befinner dig.

Du kan exempelvis larma om du fallit och inte kan ta dig upp igen. När du larmar får du direkt kontakt med oss på Alandia Security och vi skickar omedelbart ut hjälp.

Larma oss genom att tryck på knappen när du har ramlat, är sjuk eller annars behöver assistans.

Med begreppet lokalbevakning anses kort förklarat: en/flera väktare på utsedd plats under utsatt tid. Arbetsuppgiften kan variera från spaningsuppdrag, fastighetsövervakning till mer områdesspecifika uppgifter.

Vi erbjuder servicen enligt önskemål baserat på vad det är för problem man vill få löst. Om man tar kontakt med oss ser vi till att man får ut det vad man önskar av tjänsten och anpassar oss enligt behov.

Med specialuppdrag anses arbetsuppgifter som kräver mer områdesspecifik utbildning. Alandia Security har sedan länge bl.a. skött om säkerhetskontrollen vid Mariehamns flygplats och ser till att alla som jobbar där har alla de behörigheterna som krävs.

Våra parkeringsvakter utför parkeringsservice på uppdrag av privata aktörer. Parkeringsservice är en säkerhetsåtgärd för att öka framkomligheten, förbättra trivsel i boendemiljöer och se till att utrymningsvägar är fria.

Parkeringsvaktens uppdrag är att kontrollera hur fordonet parkerats, eventuella tillstånd eller p-skiva finns. På så sätt ökar vi trivseln i boendemiljöer och ökar säkerheten på området.

Har du fått en kontrollavgift? Vänligen fyll i ett Besvärsformulär om du anser att kontrollavgiften är felaktig.

Bevakning Alandia Security erbjuder bevakning inom alla branscher. Här kan du läsa mer om bevakningstjänsterna och vad som passar er bäst.

 

Ronderande bevakning Rondering, är en av de populäraste bevakningsformerna vi erbjuder. Tjänsten är en kostnadseffektiv tjänst då du endast betalar för den tid du behöver av oss. Med rondering säkerställer väktaren att din fastighet är intakt, att dörrar och fönster är stängda och låsta och att eventuella larm är påkopplade. Under en rond kontrollerar vi exempel besökare och bilar på området, gör behörighetskontroll av personal, utrymningsvägar, fönster och dörrar. Väktaren rapporterar direkt vid olika åtgärder och iakttagelser och ger dig en god översikt över vårt arbete.

 

Stationär bevakning
Har du en verksamhet som kräver att väktare alltid är tillgänglig så är stationär bevakning rätt för dig. Vi anpassar bevakningen efter ditt behov och kan även inkludera larm och kamerabevakning, utryckning eller andra servicetjänster som in-och utpasseringskontroller, receptionstjänst, rondering, parkeringsservice, fastighetsjour med mera.

 

Områdesbevakning
Alandia Security erbjuder även tillsyn av ett geografiskt område. Områdesbevakning ökar tryggheten och förebygger brott. Väktaren befinner sig konstant på området och kan röra sig såväl till fots som bilburen och rapporterar direkt vid iakttagelser och åtgärder. Då väktaren hela tiden befinner sig på området så är vi snabbt på plats vid exempelvis larm. Du som kund får även kontinuerlig lägesrapport. Även här kan man skräddarsy en lösning som passar dig då vi kan inkludera kamerabevakning, grindbemanning etc.

Hör av dig om du önskar mer information eller vill beställa bevakning. Beskriv ditt ärende så hjälper vi dig plocka fram en lösning för dig och din verksamhet.

Oavsett om du söker mer information eller har en fråga finns vi här för att hjälpa dig vidare. Du kan maila din fråga till oss eller ringa direkt. Vi hörs!

Bevakning för företag

För företag av olika former har vi olika grundkoncept av bemanningsverksamhet samt larmteknik som man gärna får bekanta sig med. Vi har en jourverksamhet som kör 24/7/365 och en hel del bemannad personal på olika uppdrag runtom på Åland 24/7.

Vare sig det rör sig om snattare i er butik, vandalisering av en lokal eller rentav förebyggandet av säkerhet på er arbetsplats kombinerar vi tekniken och tjänsterna för att lösa problemen.

En väktare kan med manuell rondering erbjuda tillsyn över egendom natt som dag.

På dagen är det främst frågan om butikskontroller där väktaren besöker butiken i syfte att förebygga bl.a. snatteri.

På natten ser väktaren över er lokal och andra tillgångar ni eventuellt förvarar på utsidan. Väktaren meddelar om problem, skadegörelse eller brott som skett på plats och tar till de åtgärder som krävs för att klargöra en eventuell situation.

Även med denna tjänst tar vi del av kundens behov och anpassar tillsynen efter dem.

Låsöppning

Vi erbjuder låsöppningstjänster åt husbolag, tjänsten är väldigt enkel, vi sköter om låsöppningar åt hyregästerna i fastigheten. Vi fakturerar hyresgästerna själva så inte ens det behöver man bry sig om. Tjänsten snurrar dygnet runt om så önskas och vår responstid är god.

Störningsjour

Som tilläggstjänst finns även en störningsjour att få. Hyresgästerna har rätt att ringa oss dygnet runt om de upplever att t.ex. grannarna spelar hög musik sent på kvällen. För varje utryck får man en objektiv rapport skriven av väktaren på vad som hänt om det uppstått problem.

Fastighetsjour

Hyresgästerna har rätt att ringa oss om något gått sönder utanför “kontorstider”, väktarna är inte reparatörer eller VVS montörer men vi kan göra en bedömning av situationen och i samarbete med fastighetsägarna göra upp rutiner om vi t.ex. får fullmakt att ringa in VVS bolag vid vattenläckage.

Håller ni på att ordna ett större evenemang eller allmän tillställning?

Vid större sammankomster kan det förutsättas ordningsvakter. Alandia Security har flertalet utbildade ordningsvakter med flera års erfarenhet att tillgå. Vi kan även fungera som förman eller säkerhetsplanerare för ert evenemang. Vi hjälper även er att ansöka om lov för allmänna tillställningar.

Vi på Alandia Security erbjuder trygghetslarm för privatpersoner, kommuner och äldreboenden. Med ditt trygghetslarm kan du larma dygnet runt vart du än befinner dig.

Du kan exempelvis larma om du fallit och inte kan ta dig upp igen. När du larmar får du direkt kontakt med oss på Alandia Security ochvi skickar omedelbart ut hjälp.

Larma oss genom att tryck på knappen när du har ramlat, är sjuk eller annars behöver assistans.

Med begreppet lokalbevakning anses kort förklarat: en/flera väktare på utsedd plats under utsatt tid. Arbetsuppgiften kan variera från spaningsuppdrag, fastighetsövervakning till mer områdesspecifika uppgifter.

Vi erbjuder servicen enligt önskemål baserat på vad det är för problem man vill få löst. Om man tar kontakt med oss ser vi till att man får ut det vad man önskar av tjänsten och anpassar oss enligt behov.

Med specialuppdrag anses arbetsuppgifter som kräver mer områdesspecifik utbildning. Alandia Security har sedan länge bl.a. skött om säkerhetskontrollen vid Mariehamns flygplats och ser till att alla som jobbar där har alla de behörigheterna som krävs.

Livvaktsuppdrag: Uppgifter som innefattar personskydd, mer specifik information fås på begäran.

Våra parkeringsvakter utför parkeringsservice på uppdrag av privata aktörer. Parkeringsservice är en säkerhetsåtgärd för att öka framkomligheten, förbättra trivsel i boendemiljöer och se till att utrymningsvägar är fria.

Parkeringsvaktens uppdrag är att kontrollera hur fordonet parkerats, eventuella tillstånd eller p-skiva finns. På så sätt ökar vi trivseln i boendemiljöer och ökar säkerheten på området.

Har du fått en kontrollavgift Besvärsformulär.

Bevakning Alandia Security erbjuder bevakning inom alla branscher. Här kan du läsa mer om bevakningstjänsterna och vad som passar er bäst.
Ronderande bevakning Rondering, är en av de populäraste bevakningsformerna vi erbjuder. Tjänsten är en kostnadseffektiv tjänst då du endast betalar för den tid du behöver av oss. Med rondering säkerställer väktaren att din fastighet är intakt, att dörrar och fönster är stängda och låsta och att eventuella larm är påkopplade. Under en rond kontrollerar vi exempel besökare och bilar på området, gör behörighetskontroll avpersonal, utrymningsvägar, fönster och dörrar. Väktaren rapporterar direkt vid olika åtgärder och iakttagelser och ger dig en god översikt över vårt arbete.
Stationär bevakning
Har du en verksamhet som kräver att väktare alltid är tillgänglig så är stationär bevakning rätt för dig. Vi anpassar bevakningen efter ditt behov och kan även inkludera larm och kamerabevakning, utryckning eller andra servicetjänster som in-och utpasseringskontroller, receptionstjänst, rondering, parkeringsservice, fastighetsjour med mera.
Områdesbevakning
Alandia Security erbjuder även tillsyn av ett geografiskt område. Områdesbevakning ökar tryggheten och förebygger brott. Väktaren befinner sig konstantpå området och kan röra sig såväl till fots som bilburen och rapporterar direkt vid iakttagelser och åtgärder. Då väktaren hela tiden befinner sig på området så är vi snabbt på plats vid exempelvis larm. Du som kund får även kontinuerlig lägesrapport. Även här kan man skräddarsy en lösning som passar dig då vi kan inkludera kamerabevakning, grindbemanning etc.

Hör av dig om du önskar mer information eller vill beställa bevakning. Beskriv ditt ärende så hjälper vi dig plocka fram en lösning för dig och din verksamhet.

Oavsett om du söker mer information eller har en fråga finns vi här för att hjälpa dig vidare. Du kan maila din fråga till oss eller ringa direkt. Vi hörs!